Phòng ngủ nhà anh Hiển - Nghệ An
Phòng ngủ nhà anh Hiển - Nghệ An
Phòng ngủ nhà chị Vi - Keangnam
Phòng ngủ nhà chị Vi - Keangnam
Phòng ngủ nhà anh Hoàn - CT3 Linh Đàm
Phòng ngủ nhà anh Hoàn - CT3 Linh Đàm
Nhà anh Toàn - KĐT Resco Hòa Bình