Thiết bị bếp

Máy giặt Fagor F - 4812 X

Giá bán: 34,350,000 ₫

Bếp gas âm L905 CI

Giá bán: 17,835,000 ₫

Bếp điện từ PID675N24E

Gọi để biết giá

Lò nướng 6H545 BX

Giá bán: 33,900,000 ₫

Bếp cảm ứng từ IF-30BLX

Giá bán: 39,800,000 ₫

Bếp gas âm L 703 CI

Giá bán: 9,950,000 ₫

Bếp điện PKF375V14E

Gọi để biết giá

Lò nướng 6H-936 AX

Giá bán: 47,500,000 ₫

Bếp cảm ứng từ IF-LIGHT40S

Giá bán: 36,900,000 ₫