Bếp điện PKK651T14E

In
Nhà sản xuất: Bosch
Chi tiết

Loại bếp điện: Bếp điện âm kính
Số lượng bếp nấu: 3
Khóa an toàn
Bề mặt : Kính cao cấp chống sước
Bếp Trái ở giữa: 2.0kW - 2.7kW (Ø210-Ø275mm)
Bếp Phải sau: 1.2kW (Ø145mm)
Bếp Phải trước: 0.7kW - 2.2kW (Ø120-Ø210mm)
Kích thước : 39 x 592 x 522 mm