Fagor

Lò nướng kèm lò vi sóng 6H-570ATCX

Giá bán: 36,300,000 ₫

Lò nướng 6H545 BX

Giá bán: 33,900,000 ₫

Lò nướng 6H-936 AX

Giá bán: 47,500,000 ₫

Lò nướng 6H-880 ATCX

Giá bán: 39,950,000 ₫

Lò nướng đa năng 6H-800 ATCX

Giá bán: 34,500,000 ₫

Lò nướng đa năng 6H-196 AX

Giá bán: 22,900,000 ₫

Lò nướng đa năng 6H-175 BX

Giá bán: 20,500,000 ₫

Lò nướng đa năng 6H-114 X

Giá bán: 16,256,000 ₫